Instalace programu do počítače

Pro práci se systémem potřebuje uživatel:

Minimální požadavky

Doporučeno

Procesor

Procesor Intel Pentium 166 MHz

Intel Celeron 300

RAM

32 MB

64 MB

Operační systém

Windows 98 / Me / 2000 / XP / 2003a

Windows 98 / Me / 2000 / XP / 2003a

Místo na pevném disku

100 MB

1 GB

Chcete-li program nainstalovat do počítače, spusťte instalační soubor Events.exe a postupujte podle pokynů instalačního programu.

Výběr jazyka

Vyberte jazyk instalace (po instalaci programu jej můžete změnit).

Instalace událostí

Vítejte v instalačním programu událostí.

Tento program nainstaluje do vašeho počítače verzi událostí.

Důrazně doporučujeme před pokračováním zavřít všechny otevřené programy. Tím se vyhnete chybám během instalace.

Pokračujte kliknutím na Další nebo pro ukončení instalace klikněte na Zrušit.

Licenční smlouva

Přečtěte si prosím licenční smlouvu. Licenční smlouva je vyhotovena v ruštině a angličtině. Dále po anglickém textu následuje text licenční smlouvy v ruštině.

Pomocí posuvníku a klávesy PageDown zobrazíte celou konvenci.

Pokud přijmete podmínky této smlouvy, vyberte možnost „Přijímám podmínky smlouvy“ a klikněte na tlačítko „Další“.

Výběr složky k instalaci

Kde budou události nainstalovány?

Vyberte složku, do které chcete nainstalovat Události, a klikněte na „Další“.

Pokud je program ve vašem počítači již nainstalován a chcete aktualizovat pouze jeho verzi, instalační program vás požádá o povolení k instalaci programu do stejné složky. Vyberte Ano.

Instalační program nainstaluje pouze novou verzi a nezmění vaše podrobnosti.

Vyberte skupinu programů

Kam napíšeme štítek?

Vyberte skupinu programů, která bude obsahovat zástupce programu a komponent.

Nebo zaškrtnutím políčka „Nevytvářejte složku nabídky Start“ nevytvářejte programovou skupinu.

Upřesnit další nastavení?

Jaká nastavení budeme instalovat?

Zadejte další nastavení pro instalaci událostí.

Přidat ikony:

- vytvořit ikonu na ploše

- vytvořte ikonu pro rychlé spuštění.

Vše je připraveno k instalaci

Vše je připraveno k instalaci událostí do vašeho počítače.

Instalaci zahájíte kliknutím na Další, kliknutím na Zpět zkontrolujete nebo znovu zadáte informace o instalaci.

Instalační složka:

C: \\ Program Files \\ Events

Skupina programů:

Kalendář událostí

Další nastavení:

Vytvořte ikonu na ploše

Instalace

Počkejte, než instalační program nainstaluje události do vašeho počítače.

Dokončení instalace

Instalace událostí na vašem počítači je nyní dokončena. Události můžete spustit výběrem ikony v nabídce Start.

Kliknutím na Dokončit zavřete instalační program.

Pokud chcete události spouštět ihned po instalaci, ponechte zaškrtávací políčko vedle možnosti „Spustit události“.

Následující řádky budou vytvořeny ve skupině programů „Family Tree“ hlavní nabídky Windows:

- Events.exe

- Pokyny pro práci s programem

- Soubor nápovědy

- Licenční smlouva

- Odinstalujte program

Gratulujeme, program je nainstalován!

1