Kalendář - Den

Kalendář Den zobrazí seznam jmen.

Tlačítko - Přidat - přidáme do seznamu novou osobu.

Tlačítko - Upravit - provádíme změny v informacích o osobě.

Tlačítko - Odebrat - odebrat osobu ze seznamu.

1