Historie verzí programu

Verze 3.5 ze dne 18.05.2009
 • hledat ve zdroji
 • oprava vstupní chyby v polích DB
 • Přenos polí pomocí Drag \u0026 Drob z Fields
 • kopírování šablony desky
 • kontrola, zda je deska v seznamu při přidávání nového
 • čisticí kód
 • Verze 3.0 ze dne 20.11.2008
 • Vytváření vlastních základen BBS
 • Přidávání nových polí
 • Internacionalizace
 • Verze 2.0 ze dne 08.03.2008
 • Automaticky přidat
 • reklamu Integrovaný analyzátor slov
 • Automatický výběr kategorií atd. pomocí analyzátoru slov
 • Verze 1.1 ze dne 09.11.2007
 • Optimalizovaný programový kód
 • Verze 1.0 ze dne 25.06.2007
 • První zkušební verze programu
 • 1