Whatsapp Telegram Youtube
ServiceProgram „BALANCE-NETWORK“ je určen k provádění účetnictví pro plán účtů a podúčtů v místní síti podniku. Účtování všech obchodních transakcí ve společnosti v programu se provádí pomocí účetních záznamů založených na pravidle Dvojitý vstup a choval se jako v součet a kvantitativní výraz.
Účetní upravuje účtovou osnovu a podúčty v programu podle konkrétních podmínek svého podniku, čímž vytváří analýzy pro získání provozních informací k jakémukoli datu. Zadá zůstatek účtu na začátku vykazovaného období (zůstatek) do příslušných podúčtů tohoto účtu v debetu nebo kreditu. Propojí účty s linií zůstatku. Zadá své podrobnosti do primárních dokumentů.
Pro sestavení účetního záznamu je u jakékoli obchodní transakce nutné vybrat účty / podúčty podle účtové osnovy, na kterou subdebit a kredit se má zaznamenat částka této obchodní transakce.
Na základě účtové osnovy / podúčtů a účtování provedeného účetním program pro každý účet sestaví odpovídající deník objednávek, který uvádí částky všech obchodních transakcí, které ovlivnily debet a kredit tohoto účtu, jakož jako jejich čísla účtu. Souhrnné účtování za výsledky deníků objednávek je uloženo v hlavní knize, která zobrazuje konečné zůstatky všech účtů použitých k sestavení nového zůstatku za sledované období.
Program spolu s dokumentací a zdrojovými texty programu si můžete stáhnout zde balanss.zip - 815 kB.

Program „BALANCE“ je určen k vedení účetních záznamů pro účty plánu a podúčty. Účtování všech obchodních transakcí ve společnosti se v programu provádí pomocí účetních záznamů, na základě pravidla Podvojné zadání se provádí pouze v součtu.
Účetní upravuje účtovou osnovu a podúčty v programu podle konkrétních podmínek svého podniku, čímž vytváří analýzy pro získání provozních informací k jakémukoli datu. Zadá zůstatek účtu na začátku vykazovaného období (zůstatek) do příslušných podúčtů tohoto účtu v debetu nebo kreditu. Propojí účty s linií zůstatku. Zadá své podrobnosti do primárních dokumentů.
Pro sestavení účetního záznamu je u jakékoli obchodní transakce nutné vybrat účty / podúčty podle účtové osnovy, na kterou subdebit a kredit se má zaznamenat částka této obchodní transakce.
Na základě účtové osnovy / podúčtů a účtování provedeného účetním program pro každý účet sestaví odpovídající deník objednávek, který uvádí částky všech obchodních transakcí, které ovlivnily debet a kredit tohoto účtu, jakož jako jejich čísla účtu. Souhrnné účtování za výsledky deníků objednávek je uloženo v hlavní knize, která zobrazuje konečné zůstatky všech účtů použitých k sestavení nového zůstatku za sledované období.
Program spolu se zdrojovými texty programu si můžete stáhnout zde balans.zip - 322 kB.

Program „PLATBA“ je určen k výpočtu mezd na základě osobních účtů zaměstnanců.
V programu můžete výpočet zcela přizpůsobit pomocí vzorců v tabulce „Časové rozlišení / zadržení“.
Program spolu s dokumentací a zdrojovými texty programu si můžete stáhnout zde pay.zip - 509 kB.

Program MATERIÁLY je určen k vedení záznamů o materiálech.
Program spolu s dokumentací a zdrojovými texty programu si můžete stáhnout zde mt.zip - 198 kB.

Program „PEVNÁ AKTIVA“ je určen pro evidenci dlouhodobého majetku.
Program spolu s dokumentací a zdrojovými texty programu si můžete stáhnout zde fond.zip - 198 kB.

Program „DOKUMENTY“ je určen k tisku účetních dokladů (platební příkazy, příchozí výdajové příkazy atd.).
Program spolu s dokumentací a zdrojovými texty programu si můžete stáhnout zde docum.zip - 190 kB.

Všechny programy jsou psány na základě knihovních funkcí napsaných v Clippere a Assembler.
Knihovnu si můžete stáhnout zde clib.zip - 90 kB.

Samotný Clipper si můžete stáhnout zde clipper.zip - 274 kB.

familylisttreecollectionfamiliespedigreecryptographersurnamesnamesphonesecretanimalgenealogicalapptreesappsprogramsgallerycodesapplemicrosoftgooglehuaweiallsoft日本語samsungappstoresscreenshotsamazonlinux