Whatsapp Telegram
 


SKÆRMKOPIER
venner
List family members
personkort
Card-person
Universelt faldende stamtræ (grafisk format)
General descending family tree (graphic format)
Universelt faldende stamtræ (hypertekstformat)
General descending family tree (hypertext format)
Universelt stigende stamtræ (grafisk format)
General ascending family tree (graphic format)
Universelt stigende stamtræ (hypertekstformat)
General ascending family tree (hypertext format)
Personlig nedadgående slægtsgren (grafisk format)
Personal descending genealogical branch (graphical format)
Personlig nedadgående slægtsgren (hypertekstformat)
Personal descending genealogical branch (hypertext format)
Personligt stigende stamtræ (grafisk format)
Personal ascending family tree (graphic format)
Personligt stigende stamtræ (hypertekstformat)
Personal ascending family tree (hypertext format)
Liste over generationer (generationsmaleri)
List of generations (generational painting)
Biografi (biografi) personer
Biography (biography) of the person
fotoalbum
Album photo
Albumfilm og video
the movie Album and video