Whatsapp Telegram
 Programmet \FASTE AKTIVER\ er beregnet til arkivering af anlægsaktiver.
Du kan downloade programmet sammen med dokumentationen og kildeteksterne til programmet her fond.zip - 198 KB.