Whatsapp Telegram
 Werken met het programma

Start het programma vanaf de Start-taakbalk of vanaf uw bureaublad.

Na het starten van het systeem `` Brownie '' het hoofdprogrammavenster wordt weergegeven voor uitvoering.

De bovenste regel van een venster wordt de venstertitel genoemd. Het toont de naam van het programma.

Hoofdmenubalk

Het werkgebied van het programma bestaat uit verticale en horizontale tabbladen. Verticale tab

opent een lijst met horizontale tabbladen.

    1. Het eerste verticale tabblad heet \Secretaris\.

    2. Het tweede verticale tabblad heet \Link\.

    3. Het derde verticale tabblad heet \Admin\