Whatsapp Telegram
 



Contacten

Horizontaal tabblad \Contacten\

is ontworpen om informatie over personen vast te leggen.

Om een ​​nieuw evenement aan de lijst toe te voegen, drukt u op de knop


  Toevoegen aan de kaart:

 • Achternaam, naam, patroniem;
 • geboortedatum;
 • categorie contactpersoon;
 • thuisadres, telefoon, fax, mobiel, e-mail, URL;
 • werkadres, telefoon, fax, cel, e-mail, URL, organisatie, functie;
 • als het contact niet langer nodig is, kunt u het naar het archief verplaatsen;
 • voeg een korte beschrijving en opmerking toe aan het contact.
  Om het contact op te slaan, drukt u op de knop
  Om het contact niet op te slaan, drukt u op de knop
  Om een ​​contactkaart af te drukken, drukt u op de knop

Om een ​​contactpersoon in de lijst te bewerken, drukt u op de knop

Om een ​​contactpersoon uit de lijst te verwijderen, drukt u op de knop

Om de lijst met contacten op de huidige kolom te sorteren, drukt u op de knop

Om de woorden in de huidige kolom te vinden, drukt u op de knop

Voor een lijst met contacten drukt u op de knop