Whatsapp Telegram Youtube
Service

Contacten

Horizontaal tabblad

is bedoeld voor het vastleggen van informatie over personen.

Om een ​​nieuw evenement aan de lijst toe te voegen, klikt u op de knop


  Vul op de kaart in:

 • Achternaam, voornaam, patroniem;
 • geboortedatum;
 • categorie contactpersoon;
 • huisadres, telefoon, fax, mobiele telefoon, e-mail, URL;
 • werkadres, telefoon, fax, mobiele telefoon, e-mail, URL, organisatie, functie;
 • als het contact niet langer nodig is, kan het naar het archief worden overgebracht;
 • Voer een korte beschrijving en opmerking in voor het contact.
  Om een ​​contactpersoon op te slaan, klikt u op de knop
  Om te voorkomen dat het contact wordt opgeslagen, klikt u op de knop
  Om een ​​contactkaart af te drukken, klikt u op de knop

Om een ​​contactpersoon in de lijst te bewerken, klikt u op de knop

Om een ​​contactpersoon uit de lijst te verwijderen, klikt u op de knop

Om de lijst met contacten te sorteren op de huidige kolom, klikt u op de knop

Om de woorden in de huidige kolom te vinden, klikt u op de knop

Om uw contacten weer te geven, klikt u op

familie lijst boom verzameling gezinnen stamboom codeur achternamen namen telefoon geheim dier genealogisch sollicitatie bomen oorsprong erfenis galerij codes appel microsoft googlen Huawei alleszacht xiaomi Samsung appwinkels schermafbeeldingen amazone Linux