Whatsapp Telegram
 Dagboek tabblad

Horizontaal tabblad \Dagboek\

is ontworpen om gevallen en afspraken vast te leggen en hiervan op de hoogte te stellen.

Om een ​​nieuw evenement aan de lijst toe te voegen, drukt u op de knop


  Toevoegen aan de kaart:

 • korte beschrijving van het evenement;
 • selecteer de naam van het project waartoe het evenement behoort;
 • vul uw contactpersoon in;
 • voer de locatie van het evenement in;
 • voer de startdatum en -tijd van het evenement in;
 • voer de duur van het evenement in;
 • voer de tijd in waarvoor u op de hoogte wilt stellen van het begin van de gebeurtenis;
 • voer de ernst van de gebeurtenis in;
 • voer het percentage van de gereedheid van het evenement in;
 • voeg een korte beschrijving en opmerking toe aan het evenement.
  Om de gebeurtenis op te slaan, drukt u op de knop
  Om de gebeurtenis niet op te slaan, drukt u op de knop
  Druk op de knop om de gebeurteniskaart af te drukken

Om een ​​evenement in de lijst te bewerken, drukt u op de knop

Om een ​​evenement uit de lijst te verwijderen, drukt u op de knop

Om de lijst met gebeurtenissen te sorteren op de huidige kolom, drukt u op de knop

Om de woorden in de huidige kolom te vinden, drukt u op de knop

Om de gebeurtenissen weer te geven, drukt u op de knop