Whatsapp Telegram
 E-mail instellen

E-mail horizontaal tabblad

is voor het configureren van e-mail.

Om de instellingen te configureren, drukt u op de knop