Whatsapp Telegram Youtube
Service

"CRYPTER"-PROGRAMMA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Licentie voor gebruik en distributie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Copyright c 2009 Dmitry Konyukhov Dit document vormt een licentieovereenkomst tussen NPF Perun LLC en de eindgebruiker over het gebruik basisversie van Cipher. Gevonden in het Cipher-pakket wordt onder de voorwaarden hiervan aan de eindgebruiker in licentie gegeven overeenkomsten. Lees het alstublieft. Cipher gebruiken is een bevestiging dat u de tekst hiervan heeft gelezen overeenkomst, begrijp deze en accepteer de voorwaarden ervan. 1. VOORWERP VAN RECHTSBESCHERMING 1.1. Alle auteursrechten op Cipher zijn exclusief eigendom van De auteur van het programma is Dmitry Konyukhov. Gelicentieerd aan gebruiker Cipher is auteursrechtelijk beschermd en wordt beschermd door wetten Russische Federatie Exclusieve eigendomsrechten op Het softwareproduct is eigendom van NPF Perun LLC. 1.2. Cipher wordt gedistribueerd op basis van "probeer het". voordat je iets koopt." Dit betekent dat je het kunt gebruiken dit programma gedurende een proefperiode van 40 dagen. Als u dit programma wilt blijven gebruiken, MOET u dit doen registreer uw exemplaar van het programma. 1.3. Het kan zijn dat er sprake is van een geregistreerd exemplaar van het Cipher-programma gebruikt door één persoon die met deze software werkt software op een of meer computers, of geïnstalleerd op één computer, waartoe niet tegelijkertijd toegang wordt verkregen Meerdere mensen hebben toegang, maar niet beide opties tegelijk. 1.4. Na registratie wordt de gebruiker voorzien van niet-exclusief licentie om Cipher voor welk legaal doel dan ook te gebruiken. Een geregistreerd exemplaar van Cipher kan niet worden gehuurd of wordt verhuurd, maar kan als complete set worden overgedragen, als de ontvangende persoon akkoord gaat met deze licentie. Als het product is een update, dan moet naast de update ook worden verzonden en alle voorgaande versies. 1.5. De niet-geregistreerde versie van Cipher kan vrij verspreid (behalve zoals hieronder vermeld) alleen in de vorm waarin het wordt geleverd, d.w.z. zonder enige veranderingen. a) Geen enkele natuurlijke of rechtspersoon heeft dit recht delen van het pakket distribueren zonder schriftelijke toestemming auteursrechthebbende. b) Het is verboden de niet-geregistreerde versie te verspreiden Cipher gebundeld met andere softwarepakketten zonder geschreven toestemming van de auteursrechthebbende. c) Het is verboden Cipher op één medium en/of te verspreiden in één softwarepakket samen met illegale hackhulpprogramma's, sleutelbestanden en sleutelgeneratoren. 1.6. Om te registreren moet u Cipher aanschaffen. Zie het sales.htm-bestand voor meer informatie. 2. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 2.1. Cipher WORDT GEDISTRIBUEERD OP EEN "AS IS" BASIS. WAARIN ER ZIJN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. UW GEBRUIK IS OP EIGEN RISICO. NOCH DE AUTEUR, NOCH HIJ GEAUTORISEERDE AGENTEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES SCHADE, WINSTDERVING OF ENIG ANDER SOORT VERLIES DAT DAAR AAN VERBAND HOUDT DOOR DIT PROGRAMMA (CORRECT OF ONJUIST) TE GEBRUIKEN. 2.2. LLC NPF "Perun" garandeert dat Cipher, als het niet wordt gewijzigd door de gebruiker, zal de functies uitvoeren die worden beschreven in de meegeleverde handleiding documentatie. 2.3. U mag de computer niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, uitlenen, verkopen, ruilen, decompileren, demonteren, licentie overdragen het programma of een deel ervan anders dan beschreven in deze licentie. Dergelijk ongeoorloofd gebruik zal onmiddellijk tot gevolg hebben en automatische beëindiging van deze licentie en kan resulteren in onderworpen aan strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging. 2.4. Het installeren en gebruiken van Cipher demonstreert uw akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie. 2.5. Een niet-geregistreerde kopie van het Cipher-programma is onderworpen aan beperking - er kan slechts één DES-coderingsmethode worden gebruikt. 2.6. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, moet u deze verwijderen Codeer bestanden van uw opslagapparaten en weiger ze van verder gebruik van Cipher. 2.7. Nadat u voor Cipher heeft betaald, ontvangt u per e-mail een wachtwoord. het verwijderen van alle functionele beperkingen. Uw e-mailadres zal zijn is de login voor registratie. 2.8. Geregistreerde gebruikers ontvangen alle programma-updates Cipher is gratis. 2.9. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, behoren toe aan Dmitry Konyukhov. MEDEDELINGEN Alle meldingen aan NPF Perun LLC worden gedaan met behulp van de volgende gegevens: Post: 620023, Jekaterinenburg, postbus 65 e-mail: dvpt@narod.ru CONCLUSIE Dit document vormt de volledige overeenkomst voor het gebruik van Cipher en vervangt alle eerdere verklaringen, discussies en toezeggingenva, overeenkomsten, mededelingen of advertenties met betrekking tot Cipher. Bedankt voor het gebruik van Cipher. Beste wensen, Konjoechov Dmitry Leonidovich

 

Licentieovereenkomst

familie lijst boom verzameling gezinnen stamboom codeur achternamen namen telefoon geheim dier genealogisch sollicitatie bomen oorsprong erfenis galerij codes appel microsoft googlen Huawei alleszacht xiaomi Samsung appwinkels schermafbeeldingen amazone Linux