Klembordversleuteling

Selecteer de gewenste opdracht Encrypt Buffer of Decrypt Buffer. Bevestig uw keuze wanneer u naar het programma wordt gevraagd.

Het programma start het proces van het versleutelen /ontsleutelen van het klembord.

Het coderings- /decoderingsproces kan worden onderbroken door op de knop \Annuleren\ te klikken (niet aanbevolen).

Het programma kan nog steeds alleen het tekstklembord versleutelen /ontsleutelen.

1