Whatsapp Telegram
 Licentieovereenkomst


MULTI DATABASE - DBS-SOFTWARE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gebruikslicentie en distribueer ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Copyright c 2005-2007 Dmitry Konyukhov Dit document is een licentieovereenkomst tussen LLC NPF \Perun\ en de eindgebruiker voor het gebruik van de basisversie van DBS. De DBS in het pakket wordt in licentie gegeven aan de eindgebruiker onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Lees het alstublieft. Het gebruik van DBS is een bevestiging dat u de tekst van deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met de voorwaarden. 1. DOEL VAN RECHTSBESCHERMING 1.1. Alle auteursrechten op DBS zijn exclusief eigendom van de auteur van het programma - Dmitry Konyukhov. De gelicentieerde gebruiker DBS is auteursrechtelijk beschermd en beschermd door de wetten van de Russische Federatie. Exclusieve eigendomsrechten op het softwareproduct behoren toe aan LLC NPF \Perun\. 1.2. DBS wordt gedistribueerd op basis van probeer-voordat-je-koopt. Dit betekent dat u dit programma gedurende een proefperiode van 40 dagen kunt gebruiken.Als u dit programma wilt blijven gebruiken, MOET u uw exemplaar van het programma registreren. Een geregistreerd exemplaar van het DBS-programma kan worden gebruikt door één persoon die met deze software op één of meerdere computers werkt, of geïnstalleerd op één computer waartoe meerdere mensen niet tegelijkertijd toegang hebben, maar niet beide. Na registratie krijgt de gebruiker een niet-exclusieve licentie om DBS te gebruiken voor enig wettelijk doel.Een geregistreerd exemplaar van DBS kan niet worden verhuurd of verhuurd, maar kan in zijn geheel worden overgedragen als de ontvanger akkoord gaat met deze licentie. Als het product een update is, moeten naast de update ook alle eerdere versies worden overgedragen. De niet-geregistreerde versie van DBS kan vrij worden verspreid (behalve in de hieronder vermelde gevallen), alleen in de vorm waarin deze wordt geleverd, d.w.z. zonder wijziging a) Geen enkele individuele of juridische entiteit mag delen van het pakket herdistribueren zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. b) Het is verboden om een ​​niet-geregistreerde versie van DBS te verspreiden in een bundel van andere softwarepakketten zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. c) Het is verboden om DBS in één medium en /of in één softwarepakket te verspreiden samen met illegale hulpprogramma's voor \kraken\, sleutelbestanden en sleutelgeneratoren. 1.6. Om u te registreren, moet u DBS kopen. 2. BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 2.1. DBS WORDT GEDISTRIBUEERD OP EEN \AS IS\ -BASIS. ER ZIJN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ER IS GEEN GARANTIE, UW EIGEN RISICO. NOCH DE AUTEUR, NOCH DE GEAUTORISEERDE AGENTEN VAN DE AUTEUR ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, SCHADE, WINSTVERLIES OF ENIGE ANDERE SOORTEN VERLIES IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN (CORRECT OF MISBRUIK). 2.2. NPF \Perun\ LLC garandeert dat DBS, als het niet door de gebruiker wordt gewijzigd, de functies zal uitvoeren die zijn beschreven in de meegeleverde documentatie. U mag het gelicentieerde programma of een deel ervan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, verhuren, verkopen, wijzigen, decompileren, disassembleren, overdragen anders dan beschreven in deze licentie. Elk dergelijk ongeoorloofd gebruik zal resulteren in onmiddellijke en automatische beëindiging van deze vergunning en kan leiden tot strafrechtelijke en /of civiele vervolging 2.4. Door DBS te installeren en te gebruiken geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie 2.5. Een niet-geregistreerd exemplaar van DBS is beperkt tot 30 dagen voor proefgebruik 2.6. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentie, moet u de DBS-bestanden van uw opslagapparaten verwijderen en weigeren DBS te blijven gebruiken. Nadat u voor DBS heeft betaald, ontvangt u een e-mail met een wachtwoord waarmee alle functionele beperkingen worden verwijderd. Uw e-mailadres is de login voor het registreren van het programma 2.8. Geregistreerde gebruikers ontvangen gratis alle updates van het DBS-programma. 2.9. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Dmitry Konyukhov. Kennisgevingen Alle kennisgevingen aan NPF \Perun\ LLC worden uitgevoerd op de volgende gegevens: Mail: 620023, Yekaterinburg, Postbus 65 e-mail: dvpt@narod.ru CONCLUSIE Dit document is een volledige overeenkomst over het gebruik van DBS en vervangt alle voorgaande verklaringen, discussies, verplichtingen, overeenkomsten, berichten of advertenties met betrekking tot DBS. Bedankt voor het gebruik van DBS. Beste wensen, Dmitry Leonidovich Konyukhov