Whatsapp Telegram
 RTF-teksteditor


De teksteditor die in het programma wordt gebruikt, verschilt in principe niet van elke andere teksteditor.