Whatsapp Telegram Youtube
Service

msysteem.zip 411 KB.

Macro-systeem

Korte beschrijving van de belangrijkste bestanden in het archief.

Het macrosysteem zelf:

 • MSYSTEEM.MAC Dit bestand bevat het daadwerkelijke macrosysteem.
 • MMACROS.MAC Dit bestand bevat aanvullende nuttige macrodefinities.
 • MBIOS.MAC Dit bestand bevat macrodefinities voor het IBM-PC BIOS.
 • MDOS.MAC Dit bestand bevat macrodefinities voor IBM-PC DOS.
 • CONIO.MAC
 • DIR.MAC
 • FOUT.MAC
 • FLOAT.MAC
 • IO.MAC
 • KBD.MAC
 • WISKUNDE.MAC
 • MBIOS.MAC
 • MEM.MAC
 • MUIS.MAC
 • STOV.MAC
 • STRING.MAC
 • SYS.MAC
 • Het macrosysteem zelf:

 • KEUZE.M
 • KLOK.M
 • CODER.M
 • KLEUR.M
 • CURSOR.M
 • DBEDIT.M
 • INIT.M
 • SLEUTEL.M
 • MENU.M
 • MKEYS.M
 • LEES.M
 • REC.M
 • ZEG M
 • SCROLL.M
 • SORT.M
 • GELUID.M
 • VENSTER.M
 • DOCUMENTATIE:

 • MSYSTEEM.DOC Dit is een documentatiebestand voor het macrosysteem.
 • EXTA.DOC
 • MMACROS.DOC
 • MMEM.DOC
 • OGLAV.DOC
 • LEES DOC
 • TITEL.DOC

 • *.ASM-bestanden Deze bestanden bevatten

  Voor installatie op het systeem
  Houd rekening met assembler-fouten
  Wat uw aanpak ook is -
  De Assembler zelf kunt u hier downloaden tasm25.zip - 175 KB.

  Hier is bijvoorbeeld een eenvoudige code

  ;
  ;

  .MODEL KLEIN

  inclusief msystem.mac
  inclusief sys.mac
  inclusief conio.mac
  inclusief mouse.mac
  inclusief mem.mac
  inclusief kbd.mac
  inclusief math.mac
  inclusief cursor.m
  inclusief venster.m
  inclusief kleur.m
  inclusief rec.m
  inclusief dbedit.m
  omvatten zeg.m
  inclusief read.m
  inclusief sleutel.m
  inclusief mkeys.m

  inclusief mb.m

  maat_com = 20000+256
  len_stack= 20000
  len_vars = 20000

  .CODE
  BEGIN BEGIN,100u,_main,{

  func mb_empty,,
  mov SI, buf_A
  geheugenvulling <32,@ DEBET_NAME,LEN_NAME>
  geheugenvulling < 0,@ DEBET_QUAN,LEN_QUAN>
  geheugenvulling <32,@ KREDIT_NAME,LEN_NAME>
  geheugenvulling < 0,@ KREDIT_QUAN,LEN_QUAN>
  eindf

  func _pic,,,1,openbaar
  oude_kleur EQU [BP]-1
  getcolor ,
  mov SI, buf_A
  setcolor
  zegxy
  setcolor
  zeg <@DEBET_NAME,@f_name>
  setcolor
  zeg <@ spatie,@ f_s>
  setcolor
  zeg <@ DEBET_QUAN,@ f_quan>
  setcolor
  zeg <@ spatie,@ f_s>
  setcolor
  zeg <@ spatie,@ f_s>
  setcolor
  zeg <@ KREDIT_NAME,@ f_name>
  setcolor
  zeg <@ spatie,@ f_s>
  setcolor
  zeg <@ KREDIT_QUAN,@ f_quan>
  setcolor
  zeg <@ spatie,@ f_s>
  setcolor
  eindf

  func _fuser,,,1,public
  oude_kleur EQU [BP]-1
  mov DI, 1
  mov AL, cs:mode
  schakelaar AL,<0,1>
  zaak 1 { ;
  getcolor ,
  setcolor
  hertelling <@ rec_A>,
  zegxy <35, 2,@ ii,@ f_w4>
  recrecno <@ rec_A>,
  zegxy <41, 2,@ii,@f_w4>
  setcolor
  geval 2 {
  mov retr_cho, WAAR
  terwijl {
  mov retr_cho, ONWAAR
  mkeys_to
  mov AL, cs:key_AL
  schakel AL, {
  zaak 1 {
  mov AH, cs:sleutel_AH
  schakelaar AH,
  zaak 1 ;
  Invoegen van ,
  geval 2;
  , verwijderen
  geval 3;
  Sorteren ,
  geval 4;
  geval 5;
  Dating,
  geval 6;
  menupull
  mov DI, 3
  eindkast
  geval 2 {;
  geval 3;
  , invoeren
  geval 4;
  mov klaar, FALSE
  movDI,0
  eindkast
  eindwh}
  eindkast
  endf

  label1 db 'KOMT',0
  label2 db 'VERBRUIK',0
  title1 db ' Naam Aantal

  ukeys1 db 1Eh,0
  ukeys2 db 1Fh,0
  skeys1 db 'ENTER',0
  nkeys1 db 'ENTER',0
  skeys2 db 'INS',0
  nkeys2 db 'NIEUW',0
  skeys3 db 'DEL',0
  nkeys3 db 'VERWIJDEREN',0
  skeys4 db 'F5',0
  nkeys4 db 'AFDRUKKEN',0
  skeys5 db 'F6',0
  nkeys5 db 'ORDER',0
  skeys6 db 'F7',0
  nkeys6 db 'ZOEKEN',0
  skeys7 db 'F8',0
  nkeys7 db 'SOM',0
  skeys8 db 'F10',0
  nkeys8 db 'MENU',0
  skeys9 db 'ESC',0
  nkeys9 db 'QUIT',0

  ;--- Hoofdprocedure
  func hoofd
  ;
  cli
  mov SP, size_com+len_stack
  st
  ;
  farrelease <*CS 00.00 size_com+len_stack+len_vars>
  begincon
  geef <* size_com+len_stack,0> vrij
  initsys
  initmuis
  cursor_uit
  ;
  setcolor <<>>
  tekenvak drawbox < 0, 2.79, 2,@ box_main>
  muis_aan
  setcolor
  zegxy <16, 0,@label1,@f_s>
  zegxy <56, 0,@label2,@f_s>
  setcolor
  zegxy <0, 1,@ titel1,@ f_s>
  setcolor
  zeg <@ title1,@ f_s>
  setcolor <<>>
  ;
  kleur
  mkeys_on
  mkeys_fr <79, 0,PGUPKEY*100h,@ ukeys1,@ snull>
  mkeys_fr <79,24,PGDNKEY*100h,@ ukeys2,@ snull>
  mkeys_fr < 4,24,CRKEY,@ skeys1,@nkeys1>
  mkeys_fr <14,24,INSKEY*100h,@ skeys2,@ nkeys2>
  mkeys_fr <22,24,DELRKEY*100h,@ skeys3,@ nkeys3>
  mkeys_fr <30,24,F5KEY*100h,@ skeys4,@ nkeys4>
  mkeys_fr <37,24,F6KEY*100h,@ skeys5,@ nkeys5>
  mkeys_fr <44,24,F7KEY*100h,@ skeys6,@ nkeys6>
  mkeys_fr <51,24,F8KEY*100h,@ skeys7,@ nkeys7>
  mkeys_fr <58,24,F10KEY*100h,@ skeys8,@ nkeys8>
  mkeys_fr <65,24,ESCKEY,@ skeys9,@nkeys9>
  mkeys_on
  ;
  heropen <@ rec_A,@ file_A,len_A>
  getmem , ;recbuffer
  recempty <@ rec_A,@ _mb_empty>
  ;
  kleur
  mov klaar, WAAR
  terwijl
  dbedit <@ rec_A, 0, 3,79,23,@ cs:__pic,@ cs:__fuser>
  eindw
  ;
  freemem<*buf_A>
  hersluit <@ rec_A>
  ;
  mkeys_of
  ;
  muis_uit
  cursor_aan
  ;
  clrscr
  stop <0>
  eindf
  EINDE BEGIN

  familie lijst boom verzameling gezinnen stamboom codeur achternamen namen telefoon geheim dier genealogisch sollicitatie bomen oorsprong erfenis galerij codes appel microsoft googlen Huawei alleszacht xiaomi Samsung appwinkels schermafbeeldingen amazone Linux