Whatsapp Telegram
 Programmet \DOKUMENTER\ er ment for utskrift av regnskapsdokumenter (betalingsordrer, innkommende utgiftsordrer osv.).
Du kan laste ned programmet sammen med dokumentasjonen og kildetekstene til programmet her docum.zip - 190 KB.