Whatsapp Telegram
 Programmet \FASTE AKTIVER\ er ment for å føre oversikt over anleggsmidler.
Du kan laste ned programmet sammen med dokumentasjonen og kildetekstene til programmet her fond.zip - 198 KB.