KOPIE EKRANOWE
Lista członków rodziny
Rysowanie ikony
Ogólne drzewo genealogiczne
Osobista gałąź genealogiczna
Ogólne drzewo genealogiczne w linii męskiej
Ogólne drzewo genealogiczne wzdłuż linii żeńskiej
Okrągła tabela genealogiczna w BMP
Okrągła tabela genealogiczna w HTML
Album ze zdjęciami
Wyświetl zdjęcia
Album ze zdjęciami i kopie dokumentów
Wyświetl kopie dokumentów
Album wideo
Oglądanie filmów
Malowanie pokoleniowe
Raport osobisty
1