Whatsapp Telegram
 Program „DOKUMENTY” przeznaczony jest do drukowania dokumentów księgowych (polecenia zapłaty, przychodzące polecenia rozchodu itp.).
Możesz pobrać program wraz z dokumentacją i tekstami źródłowymi programu tutaj docum.zip - 190 KB.