Whatsapp Telegram
 
Займер [CPS] RU

Playtoday


Idag är information en av de viktigaste tillgångarna som håller människor och företag igång och måste skyddas. Att skydda information innebär att säkerställa dess tillgänglighet, konfidentialitet och integritet.

Textredigerare med inbyggd kryptering. Kodaren använder en kombination av krypteringsmetoder: DES, PBE, MD5, RC2, SHA1. Redigeraren kan skicka den krypterade filen via e-post. Redaktören har en standarduppsättning av alternativ: färg, storlek och typsnitt.


KOPIERINGSSKÄRM

Ej krypterad text
Ej krypterad text
Krypterad text
Krypterad text
Kryptering av redigeringsinställningar
redaktör Inställningar kryptering
Redigering-menykryptering
redaktör Menykryptering
Kryptering
kryptering
Skickar kodade meddelanden
Skickar kodade meddelanden
Redigering-menykryptering
redaktör Menykryptering
Kryptering av redigerare för File Manager
kryptering av filhanteraren
Love Republic