Om programmet

Håll din värdefulla information krypterad!

Programmet är utformat för att kryptera och dekryptera filer.
 • kryptering och dekryptering av filer med GOST, Blowfish, IDEA, Misty1, Rijndael, Twofish, Cast128, Cast256, RC2, RC5, RC6, DES, TEA metoden med ett lösenord;
 • kryptering och dekryptering av filer med CHR, BIT-metoden med nyckelfilen;
 • val av en eller flera krypteringsmetoder;
 • chifferredigerare;
 • skapa en separat krypterad fil med tillägget .cip;
 • fullständig borttagning av källfilen.

  KOMMA Ihåg lösenord !!!
  KOM ihåg om filen är krypterad eller dekrypterad och hur många gånger. Du kan kontrollera detta genom att dubbelklicka på filen. Filen öppnas i lämplig applikation. Om det finns en gibber är filen uppenbarligen krypterad.

  Krypteringsmetoderna som används i programmet är ganska tillförlitliga. Men om du vill tror jag att de kan dekrypteras i CIA- eller KGB-laboratorierna. Om dina filer inte är så hemliga kan du säkert använda programmet.
 • 1