Filkryptering /dekryptering

Välj i \u0026 quot; Listfönster \u0026 quot; fil eller katalog eller grupp av filer och kataloger.

Välj kommandot \Kryptera fil\ eller \Dekryptera fil\ du vill ha. Bekräfta ditt val när du blir tillfrågad om programmet.

Programmet startar processen för kryptering /dekryptering av filer.

Krypterings- /dekrypteringsprocessen kan avbrytas genom att klicka på knappen \Avbryt\ (rekommenderas inte).

Kom ihåg Krypteringsmetod (er) OCH LÖSENORD !!!

1