Lösenordsgenerator

Starta programmet från Aktivitetsfältet.

Efter att ha startat systemet '' Password Generator '' huvudfönstret visas för körning.

Ange lösenordets längd. Välj en teckenuppsättning (kryssa i rutorna). Tryck på F2-tangenten (eller den första knappen med musen), programmet genererar ett lösenord. Tryck på F5-tangenten (eller den andra knappen med musen), programmet kopierar lösenord till urklipp.

Ändra dina lösenord ofta. Använd programmet Password Generator. Hon kommer med ett lösenord av vilken längd som helst och från en uppsättning av alla tecken.

1