Samlingslista

samlingar

Samlingsbeskrivning

Описание коллекции

Lista över objekt i samlingen

samling

samling av föremål

Описание объекта

Geografiskt objekt i samling

Географическое объект в коллекции

Bilder av samlingsobjekt

Коллекция фотографий

Beskrivning av samlingsobjektets bild

Описание тематической коллекции фотографий

Fotoobjekt i samlingen - Dunyasha docka

Коллекции фотообъеgment - кукла Дуняша

1