Whatsapp Telegram
 

Playtoday


Installera programmet på en dator

För att arbeta med systemet behöver användaren:

Minimikrav

Rekommenderas

Processor

Intel Pentium 166 MHz-processor

Intel Celeron 300

RAM

32 MB

64 MB

Operativsystem

Windows 98 /Me /2000 /XP /2003a

Windows 98 /Me /2000 /XP /2003a

Hårddiskutrymme

100 MB

1 GB

För att installera programmet på din dator, kör installationsfilen för Events.exe och följ instruktionerna i installationsprogrammet.

Språkval

Välj installationsspråk (du kan ändra det efter installation av programmet).

Installerar händelser

Välkommen till händelseinstallatören.

Detta program kommer att installera Events Version på din dator.

Det rekommenderas starkt att du stänger alla öppna program innan du fortsätter. Detta hjälper till att undvika vissa fel under installationen.

Klicka på Nästa för att fortsätta eller Avbryt för att avsluta installationen.

Licensavtal

Läs licensavtalet. Licensavtalet är upprättat på ryska och engelska. Längre efter den engelska texten följer texten till licensavtalet på ryska.

Använd rullningsfältet och PageDown-tangenten för att se hela konventionen.

Om du accepterar villkoren i detta avtal, välj \Jag accepterar villkoren i avtalet\ och klicka på \Nästa\.

Välja en mapp som ska installeras

Var kommer händelser installeras?

Välj den mapp där du vill installera händelser och klicka på \Nästa\.

Om programmet redan är installerat på din dator och du bara vill uppdatera versionen av programmet kommer installationsprogrammet att be om tillstånd att installera programmet i samma mapp. Välj Ja.

Installationsprogrammet installerar bara den nya versionen och ändrar inte dina uppgifter.

Välj en programgrupp

Var ska vi skriva etiketten?

Välj en programgrupp som innehåller genvägar till programmet och komponenterna.

Eller markera kryssrutan \Skapa inte en startmenymapp\ för att inte skapa en programgrupp.

Ange ytterligare inställningar?

Vilka inställningar ska vi installera?

Ange ytterligare inställningar för händelseinstallationen.

Lägg till ikoner:

- skapa en ikon på skrivbordet

- skapa en snabbstartikon.

Allt är klart att installeras

Allt är klart för att installera händelser på din dator.

Klicka på Nästa för att starta installationen eller på Tillbaka för att kontrollera eller ange installationsinformationen igen.

Installationsmapp:

C: \\ Program Files \\ Events

Programgrupp:

Händelsekalender

Ytterligare inställningar:

Skapa en skrivbordsikon

Installation

Vänta medan installationsprogrammet installerar händelser på din dator.

Slutför installationen

Installationen av händelser på din dator är nu klar. Du kan starta händelser genom att välja ikonen i Start-menyn.

Klicka på Slutför för att stänga installationsprogrammet.

Lämna kryssrutan bredvid \Starta händelser\ om du vill starta händelser direkt efter installationen.

Följande rader skapas i programgruppen \Family Tree\ i Windows huvudmeny:

- Events.exe

- Instruktioner för att arbeta med programmet

- Hjälpfil

- Licensavtal

- Avinstallera program

Grattis, programmet är installerat!