Whatsapp Telegram
 

AliExpress RU&CIS NEW


Kalender - Dag

Kalender Dag visar en lista med namn.

Knapp - Lägg till - vi lägger till en ny person i listan.

Knapp - Redigera - vi gör ändringar i informationen om personen.

Knapp - Ta bort - ta bort en person från listan.