Whatsapp Telegram Youtube
Service

I H S T A L L Y T ​​O R
Copyright (c) 1993-1996
Dmitry Konyukhov
Version 10.96
Ange rutten på din dator:
Ditt namn:
Organisation:
och tryck på Enter.
INSTALLERA P O G P A M M U
Installera om p o g p a m m
Vid avslag på installation - ESC.

Programkällor:

 • IFORMAT.ASM
 • INSTAL.ASM
 • INSTALL.ASM
 • INSTALS.ASM
 • ITEST.ASM
 • Makrokällor:

 • DISKETE.M
 • INSTALLERA.E
 • INSTALLERA.M
 • TRASSER.M
 • Källor till funktioner för att arbeta med en diskett:

 • DISKFIND.ASM
 • DISKINDX.ASM
 • DISKINIT.ASM
 • DISKMOTO.ASM
 • DISKPARS.ASM
 • DISKPORT.ASM
 • DISKRDWR.ASM
 • DISKSECT.ASM
 • DISKSTAT.ASM
 • DISKVARS.ASM
 • DMA_INIT.ASM
 • GET_DPT.ASM
 • IINKEY.ASM
 • INITDISK.ASM
 • INITDRIV.ASM
 • INITVARS.ASM
 • PC_MODEL.ASM
 • familj lista träd samling familjer stamtavla kryptograf efternamn namn telefon hemlighet djur genealogisk Ansökan träd ursprung arv Galleri koder äpple Microsoft Google Huawei allsoft xiaomi samsung appstores skärmdumpar amazon linux