Whatsapp Telegram Youtube
Service

Programversionshistorik

Version 3.5 från 2009-05-18
 • sök i Källa
 • korrigering av inmatningsfel i DB-fält
 • Drag&Drob-överföring av fält från Fields
 • kopia styrelsen mall
 • kontrollera om en bräda finns i listan när du lägger till en ny
 • kodrensning
 • Version 3.0 daterad 20 november 2008
 • Skapa anpassade anslagstavladatabaser
 • Lägger till nya fält
 • Internationalisering
 • Version 2.0 från 2008-08-03
 • Lägger till en annons automatiskt
 • Inbyggd ordanalysator
 • Automatiskt kategorival osv.
 • Version 1.1 från 09.11.2007
 • Programkod optimerad
 • Version 1.0 från 2007-06-25
 • Första testversionen av programmet
 • familj lista träd samling familjer stamtavla kryptograf efternamn namn telefon hemlighet djur genealogisk Ansökan träd ursprung arv Galleri koder äpple Microsoft Google Huawei allsoft xiaomi samsung appstores skärmdumpar amazon linux