Whatsapp Telegram
 Programmet \DOKUMENT\ är avsett för utskrift av bokföringsdokument (betalningsuppdrag, inkommande utgiftsorder etc.).
Du kan ladda ner programmet tillsammans med dokumentationen och källtexterna till programmet här docum.zip - 190 kB.