Whatsapp Telegram
 Programmet \FASTA TILLGÅNGAR\ är avsett för arkivering av anläggningstillgångar.
Du kan ladda ner programmet tillsammans med dokumentationen och källtexterna till programmet här fond.zip - 198 kB.