Whatsapp Telegram
 
Займер [CPS] RU

Playtoday


Programmet \LÖN\ är utformat för att beräkna löner baserat på arbetstagarens personliga konton.
I programmet kan du helt anpassa beräkningen med hjälp av formlerna i tabellen \Periodiseringar /retentions\.
Du kan ladda ner programmet tillsammans med dokumentationen och källtexterna till programmet här pay.zip - 509 kB.

Användarhandbok på HTML i DOC

Danielonline